TRUYỀN THÔNG

Trong một thế giới mà nguồn thông tin và xu hướng tiêu dùng liên tục thay đổi, vai trò của truyền thông càng quan trọng hơn bao giờ hết nếu các thương hiệu muốn nổi bật trên thị trường và danh tiếng của tập đoàn cần được duy trì.


Trong một thế giới liên tục thay đổi, bộ phận truyền thông giữ vai trò hết sức quan trọng. Sứ mệnh của họ là nâng cao nhận thức, đảm bảo uy tín lâu dài và xây dựng hình ảnh của tập đoàn SH Today và các thương hiệu quốc tế của tập đoàn.

Ngày nay, danh tiếng của một thương hiệu hay của một tập đoàn chiếm 75% giá trị, tính thuyết phục và mức ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm của người tiêu dùng. Do đó, thách thức đối với thương hiệu là phải truyền thông hiệu quả, để làm cho thương hiệu nổi bật trong môi trường vốn đã bão hòa.
Hơn nữa, với số lượng ngày càng nhiều các nguồn thông tin và các kênh truyền thông, mối quan hệ với báo chí, quan hệ công chúng và việc tổ chức các sự kiện đặc biệt ngày nay chỉ thể hiện được một khía cạnh của công việc tại bộ phận truyền thông của tập đoàn SH Today. Xu hướng nghiêng về các chiến lược đa kênh bao gồm truyền thông 2.0/truyền thông mạng xã hội và đa mục tiêu (nhà báo, các blogger, các nhân vật có tầm ảnh hưởng rộng, người nổi tiếng, người tiêu dùng, cộng đồng khoa học, nhân viên và những nguồn ảnh hưởng khác) là những người tận dụng các phương tiện truyền thông, các mối quan hệ, các sự kiện, chương trình tài trợ, quan hệ với báo chí, các chương trình cộng đồng, xử lý khủng hoảng, quan hệ công chúng… để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về tập đoàn SH Today và các thương hiệu quốc tế của mình.
 
SH TODAY TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ